Çarşamba, 21 Eylül 2016 / Published in Bilgi Bankası
Uluslararası teslim şekilleri nedir ve ne şekilde gerçekleşir. INCOTERMS – ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Grup Grup tanımı Kısa Tanımı İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Kullanıldığı Taşımacılık Türü E Satıcı malı alıcının emrine kendi fabrikasından itibaren teslim eder EXW Ex Work Ticari işletmede teslim Denizyolu, Karayolu, Havayolu, Demiryolu, çok araçlı taşımacılık F Satıcı malı alıcının Gösterdiği yere teslim
Çarşamba, 21 Eylül 2016 / Published in Bilgi Bankası
Gümrük terimleri hakkında faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Asıl manifesto Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannamelerdir. Bu belgeler mahallindeki Türkiye Konsolosluklarına ilgilerce tasdik ettirilir. Manifestolarda eşyanın cinsi, kapların adedi, nevi markası, numarası ve gayrisafi ağırlığı ile konşimento veya yük senetlerini numaraları ve milletlerarası anlaşmalar ve gelenekler de
Çarşamba, 21 Eylül 2016 / Published in Bilgi Bankası
Gümrük sözlüğü hakkında bilmedikleriniz ve ya eksik bildikleriniz. TÜRKÇE FRANSIZCA İNGİLİZCE Aktarma beyanı Déclaration pour transbordement Declaration for transhipment Aktarmak Transborder To tranship Ambalaj listesi Liste d’emballage Packing list Ambar Magasin Warehouse Antrepo Entrepôt Bonded warehouse Antrepo makbuzu Quittance d’entrepôt Warehouse receipt Asıl manifesto Manifeste originale Original ship’s commercial, original manifest ATA karnesi Carnet ATA
Çarşamba, 21 Eylül 2016 / Published in Bilgi Bankası
Uluslararası anlaşmalar Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Gümrük Birliği Anlaşması ETFA ve Diğer Ülkeler ile Yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları Uluslararası Ticaret Kuralları Ulusal Dış Ticaret Mevzuatı Ulusal Gümrük Mevzuatı Bankacılık ve Sigortacılık Mevzuatı Taşımacılık Mevzuatı
Çarşamba, 21 Eylül 2016 / Published in Bilgi Bankası
Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Ancak, – Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, – Kitap ve diğer yayınların ithalatında, – Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların