Son on yıllarda artan ihracatımız ve buna bağlı olarak değişen mevzuatlarımızın çeşitliliği bu alanda danışmanlık hizmetlerini çeşitlendirmiş ve farklılaştırmıştır. Üreten bir ülke olarak ihracatçılarımızın her zaman yanında olan Bilka Gümrük & Lojistik ihracat gümrüklemesinde ülkemizin sayılı şirketlerinden bir tanesidir. 8 adet Gümrük Müşaviri ile alanında saygın bir yeri vardır. İhracat konularına ilişkin her türlü soru ve sorununuzu İhracat Departmanımıza iletebilirsiniz.

Uzmanlık Alanlarımız

 • İhraç edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite ve ön hazırlık,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları,
 • İhracat konusu emtia ön izinleri,
 • İhracatçı Birliği Üyelik kaydı ve Beyanname Tasdik İşlemleri,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Emtianın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • İhraç konusu emtianın G.T.İ.P belirlenmesi,
 • Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Geçici ihracat ve ATA KARNELİ ihracat işlemleri,
 • Özel Antrepo (Fiktif),
 • Gümrük Antrepo,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlık,
 • İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması,
 • Posta gümrük işlemleri,
 • Sağlık Bakanlığı’ndan belge çıkarmak,
 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’ndan belge çıkarmak,
 • Sanayi Bakanlığı nezdindeki işlemler,
 • TSE ile ilgili hizmetler,
 • Deniz, hava, kara, demiryolu hizmetleri organizasyonu,
 • Ticaret odası işlemleri İhracatçı birlikleri üyelik kaydı vs. Hizmetlerimizi şekillendiren en önemli faktör; eğitim ve bilgi ile donatılmış insan gücüdür. Böylece, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayabilir; verimliliğimizi artırarak sürekli gelişime ulaşabiliriz.

© 2018 Bilka Gümrük Müşavirliği & Lojistik Hizmetleri Ltd. Şti. All rights reserved.

TOP