İhracat Hizmetleri

Son on yıllarda artan ihracatımız ve buna bağlı olarak değişen mevzuatlarımızın çeşitliliği bu alanda danışmanlık hizmetlerini çeşitlendirmiş ve farklılaştırmıştır. Üreten bir ülke olarak ihracatçılarımızın her zaman yanında olan Bilka Gümrük & Lojistik ihracat gümrüklemesinde ülkemizin sayılı şirketlerinden bir tanesidir. 8 adet Gümrük Müşaviri ile alanında saygın bir yeri vardır. İhracat konularına ilişkin her türlü soru ve sorununuzu İhracat Departmanımıza iletebilirsiniz.

Uzmanlık Alanlarımız

 • İhraç edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite ve ön hazırlık,
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları,
 • İhracat konusu emtia ön izinleri,
 • İhracatçı Birliği Üyelik kaydı ve Beyanname Tasdik İşlemleri,
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
 • Emtianın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
 • İhraç konusu emtianın G.T.İ.P belirlenmesi,
 • Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması,
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
 • Geçici ihracat ve ATA KARNELİ ihracat işlemleri,
 • Özel Antrepo (Fiktif),
 • Gümrük Antrepo,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlık,
 • İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması,
 • Posta gümrük işlemleri,
 • Sağlık Bakanlığı’ndan belge çıkarmak,
 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’ndan belge çıkarmak,
 • Sanayi Bakanlığı nezdindeki işlemler,
 • TSE ile ilgili hizmetler,
 • Deniz, hava, kara, demiryolu hizmetleri organizasyonu,
 • Ticaret odası işlemleri İhracatçı birlikleri üyelik kaydı vs. Hizmetlerimizi şekillendiren en önemli faktör; eğitim ve bilgi ile donatılmış insan gücüdür. Böylece, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlayabilir; verimliliğimizi artırarak sürekli gelişime ulaşabiliriz.

Bir projeniz ya da
bir fikire mi ihtiyacınız var?

Sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız. Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

TOP