İthalat Hizmetleri

Ülkelerarası gümrük mevzuatının karışıklığı ve karmaşıklığı bu konuda hizmet almak isteyen firmaların önündeki en büyük engeldir. Bilka Gümrük & Lojistik olarak bunun bilincinde ve sorumluluğundayız. Yalın ve anlaşılır iş planlarımız sizin en büyük yardımcınızdır. Bu alana ilişkin sorun ve sorularınızı İthalat Departmanımızdan alabilirsiniz.

Uzmanlık Alanlarımız


 • İthal edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite raporlaması,
 • İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi.
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
 • Lojistik hizmetlerinin koordinasyonu,
 • Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
 • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
 • Aktarma ve transit işlemleri
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması
 • Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
 • Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
 • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
 • Ordinonun alımı,
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Küşat İşlemleri,
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak emtianın muayenesinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Geçici ithalat ve ATA KARNELİ ithalat işlemleri.
 • Depo olarak yatırılan nakit ve teminatın çözümü işlemleri.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması.
 • Kontrol belgesi, TSE belgesi sevk temini işlemleri.
 • Evrak teslim formu ile evrakların teslimi

 

Serbest Bölge İşlemleri


 • Her türlü İthalat, İhracat, Aktarma, Transit işlemleri ikmali.
 • Serbest Bölgeler konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.

Bir projeniz ya da
bir fikire mi ihtiyacınız var?

Sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız. Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

TOP