Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat & Kurumlar

 • Uluslararası anlaşmalar
 • Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması
 • Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
 • Gümrük Birliği Anlaşması
 • ETFA ve Diğer Ülkeler ile Yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • Uluslararası Ticaret Kuralları
 • Ulusal Dış Ticaret Mevzuatı
 • Ulusal Gümrük Mevzuatı
 • Bankacılık ve Sigortacılık Mevzuatı
 • Taşımacılık Mevzuatı