İstenilen Evraklar
Firmanız/Kurumunuz ile ilgili gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere gümrük idarelerine vereceğimiz aşağıda detayları belirtilen evrakların eksiksiz hazırlanarak tarafımıza ulaştırılmasını rica ederiz.

Gerekli Belgeler;
Tüm evraklar asıl veya noter tasdikli olmalıdır.
• Vekaletname (süre konulması zorunludur)
• Vergi Dairesinden Vergi Mükellefiyet Yazısı (bulunduğumuz yıl tarihli olmalı)
• İmza Sirküleri
• Oda Sicil Kayıt Sureti (bulunduğumuz yıl tarihli olmalı)
• Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, unvan değişikliği ve imza yetkisi)
• Kimlik Fotokopisi (noter tasdikli)

GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ İHRACAT EVRAKLARI
• Resmi Türkçe Fatura
• Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
• Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
• Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
• Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi
• Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
• İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.
• Kati ihracat işlemleri
• İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri

GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ İTHALAT EVRAKLARI
• İthal eşyaya ait orijinal fatura
• İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızca hazırlanır)
• Sigorta poliçesi(İşlem FOB,EXW,CPT veya CF ise)
• Navlun Faturası
• Banka transfer dekontu veya KKDF
• Ordino
• Konişmento
• Çeki listesi
• Sanayici Taahhütname,Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
• A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi

TOP