Çarşamba, 21 Eylül 2016 / ODA Bilgi Bankası
Uluslararası anlaşmalar Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Gümrük Birliği Anlaşması ETFA ve Diğer Ülkeler ile Yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları Uluslararası Ticaret Kuralları Ulusal Dış Ticaret Mevzuatı Ulusal Gümrük Mevzuatı Bankacılık ve Sigortacılık Mevzuatı Taşımacılık Mevzuatı
Çarşamba, 21 Eylül 2016 / ODA Bilgi Bankası
Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Ancak, – Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, – Kitap ve diğer yayınların ithalatında, – Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların